Professionel oversættelse

OnLine Translation beskæftiger sig blandt andet med professionel oversættelse mellem flere end 50 sprog. Vores koncept er baseret på et globalt netværk af translatører og oversættere.

Filosofien bag...

En professionel oversættelse fra OnLine Translation består af mere end blot den konkrete sproglige ydelse. Vi tager udgangspunkt i det kompleks, som ligger til grund for dit aktuelle sproglige behov, og leverer integrerede løsninger, som både indholdsmæssigt og teknisk formidler dit budskab så effektivt som muligt til den ønskede målgruppe. Din målgruppes sproglige og kulturelle karakteristika er nemlig særdeles vigtige faktorer i forbindelse med enhver oversættelse. Desuden tages der højde for den fysiske kommunikationssituation samt kildetekstens format og kvalitet sammenholdt med dine ønsker til oversættelsens filformat og sprogbrug.

Vores netværk af kompetente oversættere spænder vidt og dækker alle fagsproglige genrer. Uanset om du har brug for professionel oversættelse inden for

eller en kombination af disse områder, kan du regne med vores målrettede assistance. Med udgangspunkt i kildetekstens fagområde udvælger vi omhyggeligt det bedste team til hver enkelt opgave.

Lokalisering

Hvis du har kunder på tværs af landegrænser, er det vigtigt, at du får tilpasset dine oversættelser af al kommunikation, dokumentation med videre til den lokale kultur, så tekstens budskab formidles korrekt.

Lokalisering er tilpasning til lokale forhold – det være sig et lokalområde, et marked eller et globalt sprog.

OnLine Translation råder over et internationalt netværk af professionelle oversættere med det lokale sprog som modersmål. Netop deres viden om de lokale forhold er guld for vores kunder.

Afhængigt af sprogkombination udvælger vi den oversætter, som har størst erfaring inden for netop dit produkt, og som kan bearbejde teksten med "lokale øjne".

Internationalisering

Hvis dit behov for oversættelse spreder sig over flere sprog uden for Skandinavien, kan det være en fordel at udarbejde en engelsk basistekst med henblik på videre oversættelse. OnLine Translation hjælper dig gerne med at forberede en sådan basistekst på baggrund af dit eget danske oplæg.

Denne proces, som omfatter tilpasning af en tekst til flersproglig oversættelse, kaldes internationalisering. Formålet med sproglig så vel som indholdsmæssig internationalisering er at "luge" en tekst for alle de udtryk, som på kildesproget er gængse eller faste vendinger, men som er kulturelt følsomme og derfor kan komme til at virke misvisende, stødende eller decideret uforståelige ved oversættelse til et andet sprog.