WebWordSystem

WebWordSystem er et særdeles brugervenligt, webbaseret oversættelsesværktøj med en integreret termbase og oversættelseshukommelse.

Hvad kan WebWordSystem gøre for dig?

 • Kvalitetssikring af jeres virksomheds kommunikation

  I kommunikationen med din virksomheds kunder er det vigtigt, at fagtermer og særlige sproglige vendinger anvendes på en konsekvent måde – både inden for organisationen og i alle oversættelser. Dette gælder for eksempel for manualer, årsrapporter, nyhedsbreve og mange andre tekster. I WebWordSystems termbase kan du registrere din virksomheds specifikke termer og faste vendinger på alle ønskede sprog. Denne base kan opdateres efterhånden, som der opstår behov for at gemme nye termer.

 • Fleksibel anvendelse via internettet

  Uanset, om jeres oversættelser klares af virksomhedsinterne medarbejdere eller freelancere – WebWordSystem kan anvendes af alle uden begrænsninger. Alt, hvad der skal til, er en internetopkobling og Microsoft Office.
  Når en medarbejder i din virksomhed har brug for at vide, hvilken oversættelse I bruger på en given term eller fast vending, kan medarbejderen via internettet finde den uanset, hvor i verden vedkommende befinder sig.

 • Hurtigere og prisgunstige oversættelser – og kvaliteten fastholdes

  I oversættelseshukommelsen gemmer systemet automatisk alle jeres oversættelser sætning for sætning. Hver gang der oversættes en ny tekst, vil oversættelseshukommelsen vokse, og din virksomheds sprogmedarbejdere vil være bedre stillet, næste gang en tekst skal oversættes, idet sandsynligheden for match stiger dag for dag.
  Hver gang en af jeres sprogmedarbejdere skal oversætte en sætning, der er identisk eller næsten identisk med en tidligere oversat sætning (et segment), vil systemet automatisk vise denne oversættelse, hvorefter en eventuel redigering kan foretages. I mange tilfælde kan oversættere spare helt op til 75 % af den tid, de bruger på en oversættelse, når de opnår matches.

Anvendelsesmuligheder

Kiggeadgang
Hvis din virksomhed får oversat tekster hos OnLine Translation, kan der vælges en begrænset kiggeadgang til de oversættelser, din virksomhed har fået lavet hos os. Det vil sige, at I kan bruge virksomhedens termbase som et unikt opslagsværk.

Abonnement af licenser
Hvis der i din virksomhed bruges in-house-oversættere, kan de anvende systemet som en stor hjælp i det daglige arbejde, og de vil kunne se og drage nytte af hinandens oversættelser. Din virksomhed kan vælge et abonnement med det antal licenser, som I mener, er passende.

Køb af WebWordSystem
Mens de førnævnte muligheder giver din virksomhed adgang til WebWordSystem i OnLine Translations regi, kan I vælge at købe systemet, så I kan styre jeres område og licensfordelingen i WebWordSystem helt selv. I får administratoradgang og bliver uafhængige af sprogleverandøren.

Kompatibilitet
Hvis din virksomhed har tilknyttet freelance-oversættere, der bruger andre oversættelsesværktøjer, kan I stadig bruge WebWordSystem. Oversættelseshukommelsen kan nemt og hurtigt importeres eller eksporteres mellem WebWordSystem og de fleste andre værktøjer.

Jeres fordele

 • En yderst fordelagtig pris, som ligger langt under anskaffelsesprisen på andre sprogteknologiske værktøjer på markedet.

 • Ingen dyre opgraderinger – med WebWordSystem er I altid sikret den seneste udgave af programmet uden meromkostninger.

 • Gratis support efter købet af licenser eller systemet – vores supportmedarbejdere hjælper jer gerne videre.

 • Systemet kører via internettet, hvilket sikrer nem og problemfri sproglig vidensdeling og adgang for alle brugere af systemet på tværs af virksomheden samtidigt.

 • En stadig voksende oversættelseshukommelse garanterer lavere oversættelsesomkostninger.

 • Ved hjælp af systemet kan I fastholde den sproglige kvalitet samt opnå ensartet terminologi i hele virksomheden.

 • Intet videnstab, når en medarbejder stopper eller en sprogleverandør skiftes ud. Den sproglige viden forbliver i virksomheden, samlet i ét unikt opslagsværk.

 • I kan fleksibelt skifte mellem de forskellige licensmuligheder, alt efter, hvordan jeres behov ændrer sig.

 • WebWordSystem er kompatibelt med andre oversættelsesværktøjer.


Vi håber, at disse nye muligheder har din virksomheds interesse. Vi skræddersyr gerne en løsning til lige netop din virksomheds behov.

Se også vores tilbud af Tolkeservice eller Oversættelse af hjemmeside.

Du er velkommen til at kontakte Diane Hanghøj for yderligere information på telefon +45 7633 9000 eller diane.h@online-translation.dk